Спорт за всички" -обмяна на опит в Генуа

Джудото форма на рехабилитация и интеграция

IRIS - интеграция чрез спорт на етнически малцинствени групи - 7 държави

Работни срещи в България на тема спорта за всички IRIS

ТГС България- Турция " Спорт без граници"

Проект за децата в свободното време

Мобилност Леонардо да Винчи " Инструктор водна аеробика"

Мобилност Леонардо да Винчи" Фитнес инструктор"

ЕРАЗЪМ+ "НОВО НАЧАЛО ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ"