INTER SPORT GROUP - BG 
 ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СЪЗДАВАНЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ШАМПИОНИ

YOUR PARTNER IN ESTABLISHING THE FUTURE CHAMPIONS

ВАШ ПАРТНЕР В СОЗДАНИИ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ